Категория
Безопасность жизнедеятельности
Тип
методичка
Страницы
114 стр.
Дата
13.08.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
110808.zip — 379.75 kb
  • bezpeka-zhittdjalnost-ljudini_110808_1.rtf — 3960.18 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Жирный; Курсив;
Междустроч_расстояние;
Таблица12;
Таблица1; Таблица2;
Таблица3;
Курсив_тонкий;
Нумерация;
Таблица31;
Курсив1;
Таблица11; Рисунок;
Таблица32;
;
1 Olya Diapsalmata
97
Практична робота № 1:
Психічні властивості і процеси особист
о сті
Мета роботи
- одержати загальне уявлення про психічні процеси і вл а стивості особистості та їхній вплив на життєдіяльність людини, а також
в и вчити найбільш
розповсюджені методи, які ви користовуються для їхньої оц і нки.
Загальні відомості.
Психологічні властивості особистості - складні утворення особисто с ті, що
ви значають поведінку кожної людини [ 1 ;
2 ]. До них відносяться : те м
пер а мент, характер, воля, здібності, знання й т. ін .
Темперамент уроджені особливості психіки людини, які обумовл
ю ють інтенсивність і ш
ви дкість реагування, ступінь емоційної збудливості й урівноваженості, особливості пристосування до навколишнього с е редо
ви ща [
3 ; 4
]. Темперамент найтіснішим чином пов'
язаний з характ е ром, і в дорослої людини їх важко розділити . Темперамент можна підрозділити на чотири на й
більш уз а гальнені типи:
холерик
- сильний тип темпераменту, що ви являється в загальній ру х ливості і здатності віддаватися справі з ви нятковою пристрасністю, в бурхл и ви
х емоціях, різких змінах настрою, неврівн
о важеності;
сангвінік
- сильний тип темпераменту, що характеризується рухливі с
тю, ви
сокою психічною активністю, різноманітністю міміки, чуйністю і т
о вариськ
і стю, врівноваженістю;
Ваше мнениеCAPTCHA