Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
26 стр.
Дата
16.11.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
110632.zip — 90.1 kb
  • bankvsk-rezervi-j-rizik_110632_1.rtf — 1060.35 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Зміст SEC
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра фінансів і банківської справи
РЕФЕРАТ
з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» на тему:
Банківські резерви й ризик
Виконала:
студентка гр. ЕФ-06 А
Шелестюк О.
Викладач:
Боярченкова О.Д.
м. Донецьк, 2009
Зміст
Вступ
1 Економічна суть банківських резервів
2 Банківські
ризики, їх види.
3 Резервування як метод зниження банківських ризиків
Висновки
Використані джерела
Вступ
Економіка України кінця двадцятого сторіччя поставила перед кожним суб'єктом підприємницької діяльності низку нових завдань. Серед найголовн і ших –
управління ризиками. Їх поява обумовлена специфікою та особливост
я ми ринкового механізму, зокрема, свободою дій, яка надається кожному суб'є
к ту господарювання.
Слід зауважити, що банківська сиcтема держави, як і інші сфери економ
і чної діяльності України, перебувають в умовах, які суттєво відрізняються від умов
у переважній більшості розвинутих країн своєю складністю. Це зумо
в лено дією різноманітних факторів: затяжною економічною кризою, незаверш
е ністю нормативно-правової бази, відсутністю стабільних господарських зв'я
з ків, що в свою чергу лише покращує грунт для загострення ризиків.
Поняття банку органічно пов'язане з поняттям ризику, бо банки викон
у ють функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку.
Банківські керівники у більшості випадків вирішують як головну не проблему отримання максимального прибутку від операцій, а проблему досягнення оптимального співвідношення між прибутковістю та ризиковані
Ваше мнениеCAPTCHA