Категория
Издательское дело и полиграфия
Тип
реферат
Страницы
25 стр.
Дата
05.03.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
110248.zip — 32.83 kb
  • asablvasc-transfarmacy-nfarmacyjnaj-prastory-kran-cjentralnaj-usxodnjaj-europy_110248_1.rtf — 493.51 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы


БЕЛАРУСК
I
ДЗЯРЖАЎНЫ УНИВЕРС I
ТЭТ
кафедра замежнай журналістыкі і літаратуры
РЭФЕРАТ
на тэму:
« АСАБЛІВАСЦІ ТРАНСФАРМАЦЫІ ІНФАРМАЦЫЙНАЙ ПРАСТОРЫ КРАІН ЦЭНТРАЛЬНАЙ І УСХОДНЯЙ
ЕЎРОПЫ »
МИНСК, 2008
Характарызуючы сучасны стан сродка
масавай
нфарм а цы
Цэнтральнай
Усходняй Е
ропы, нельга абм нуць
увагай рад ы кальны характар перамен у грамадск
м жыцц
гэтага рэг
ёна на пачатку 1990-х гг. Падзе вясны і восен 1989 г
. стал пераломным
для былых сацыял
стычных кра
н– удзельн
ц Ва р ша
скай Дамовы. Менавіта з гэтага часу і пачынаецца перыяд тран
с фармацыі , які не завершаны і па сённяшні дзень. У дзяржавах гэтага рэгіёна грамадска-пал
тычная перабудова а д бывалася прыкладна
па аднолькавай схеме: адх
ленне ад улады к а
мун
стычнай эл
ты (дзейнасць «Круглага стала» Польшчы красав ку 1989 г., які завяршыўся г
старычным пагадненнем прафсаюза «Сал
дарнасць» з камуністычнай партыяй
радам; адмена пазачарговым з'ездам Венгерскай сацыял стычнай р а
бочай парты
7 кастрычн
ка 1989 г. прынцыпу дыктатуры прал е тарыяту
нясенне 90 паправак у Канстытуцыю; «ц хая рэв а люцыя»
Германскай Дэмакратычнай Рэспубл цы
кастрычн
ку– л
стападзе
1989 г., якая завяршылася адста
кай Эрыха Хонак
е ра разбурэннем Берл
нскай сцяны, «аксам
тная рэвалюцыя» Чэхаславак
, якая завяршылася адменай артыкула
Канстыт
у цы аб к
руючай рол
камуністычнай парты стварэннем к а
ал
цыйнага
рада;
Ваше мнениеCAPTCHA