Категория
История
Тип
курсовая работа
Страницы
23 стр.
Дата
20.06.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
109694.zip — 32.61 kb
  • analz-naukovo-spadshhini-m-kostomarova_109694_1.rtf — 208.25 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы
Style17;
Style21;
Вступ Admin
Максим
Вступ
Микола Костомаров - український і російський історик, етнограф, письменник, член-кореспондент Петербурзької Академії наук (1876 р.), один з керівників Кирило-Мефодіївського товариства, автор історичних досліджень «Богдан Хмельницький», «Руїна», «Мазепа», «Бунт
Стеньки Разіна», «Північноросійське народоправство», «Російська історія в життєписах її найголовніших діячів» та інших робіт.
Вклад М.І.
Костомарова в історичну науку був величезний. Яскраву оцінку творчості М.І.
Костомарова зробив визначний істор ик та політичний діяч
XX ст. М. С. Грушевський, називаючи його трибуном, агітатором та полемістом. Історичний критицизм вченого "з особливою приємністю звертався на скидання з місць старих канонізованих фетишів: псевдонаукових догм, загально визнаних національних легенд, офіційно освячених героїв. З не меншим завзяттям... він розбивав ідеологічні підстави старорежимної царської Росії — розвінчану офіційною тріадою "православия, самодержавия и народносте" Миколаївську Росію..." [
див.: 1
, с.111 ].
« О.
О. Кізеветтер виділяє в творчості М.І.Костомарова декілька напрямків. В більшості історичних досліджень увага зосереджена на вивченні побуту народних мас та спрямована проти перебільшення історичної ролі окремих діячів,
зокрема І.Сусаніна та Д.Донського". Найбільш значні дослідження історика
присвячені подіям та епохам, в яких на першому плані стояли масові народні рухи — "Богдан Хмельницкий", "Рунна", "Мазепа", "Гетманство Виговского", "Гетманство Юрия Хмельницкого", "Смутное время Московского государ-ства", "Бунт Стеньки Разина" та ін. Ці праці та їхня ідейна спрямованість
Ваше мнениеCAPTCHA