Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
контрольная работа
Страницы
11 стр.
Дата
02.03.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
109630.zip — 33.51 kb
  • analz-balansu-ta-fnansovo-zvtnost-vat-energopostachalna-kompanija-zakarpattjaoblenergo_109630_1.rtf — 588.67 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Річна фінансова звітність Lilia Максим
10
Річна фінансова звітність
Коди
Дата 3 1.12. 20 07
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство
" Енергопостачальна компанiя " Закарпаттяобленерго "
за ЄДРПОУ 00131529
Територія за КОАТУУ 2124884801
Форма власності за КФВ 30
Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ , С ТВОРЕНІ НА за СПОДУ 6024
Галузь ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI за ЗКГНГ 11170
Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії за КВЕД 40 .1 0 .5
Одиниця виміру : тис
. грн .
Контрольна сума
Адреса : Закарпатська Ужгородський 89412 с . Онокiвцi вул . Головна, 57
Баланс на 31.12. 2007
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I . Необоротні активи
Нематеріальні активи :
- залишкова вартість 010 2 44
- первісна вартість 011 168 219
- накопичена амортизація 012
( 166 )
( 175 )
Незавершене будівництво 020 20955 31904
Основні засоби :
- залишкова вартість 030
- первісна вартість 031
- знос 032 (
226804 ) ( 240822 )
Довгострокові біологічні активи :
- справедлива (
залишкова ) вартість 035 0
0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції :
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 185 220
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Відстрочені податкові активи 060 1268 1358
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 194927
Ваше мнениеCAPTCHA