Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
контрольная работа
Страницы
9 стр.
Дата
09.01.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
108601.zip — 103.73 kb
  • amortizacja-osnovnix-fondv_108601_1.rtf — 835.24 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Км Лиля Zver
4
Мiнiстерство науки i освiти Укра
їни
Нац iональний унiверситет харчових технологiй
Кафедра економiки i права
Контрольна робота з економiки пiдприємства
Виконала студентка ЗЕК II-1
Коваленко Лiлiя
Перевiрила: Жужукiна. Н.I.
Київ-2007
Амортизація
основних
фон дів
Характерною особ
ливістю застосовуваних
основних фондів у процесі виробництва є їх відновлення.
Д ля відновлення засобів праці у натуральному виразі необхідне їх відшкодування у вартісній
формі, яке здійсню
є ться
шляхом амортизації. Об’
єктом
амортизації є
всі основні фонди (крім землі).
А мортизація —
ц е
процес перенесення вартості основних фондів на
вартість новоствореної продукції з метою
їх повного відновлення .
Для відшкодування вартості зношеної
частини основних фондів
підприємства
відраховують певні
суми грошей відповідно д
о розмірів їх зносу (фізичного та морального), які включають
до собівартості
новоствореної продукції. Ці відрахування
називаються
амортизац і
й
ними. Після реалізації створеної продукції част
ина грошової суми, що відповідає
перенесеній вартості
основних фондів
відокремлюється i накопичує
ться до повної величини, яка в осн
овному відповідає первісній вартості основних
фондів .
Накопи
чені амортизаційні відрахування
є
джерелом
відновлення
основних фондів
Амортизаційні відрахування здійснюють за певними нормами відносно 6а
лансової вартості об'єкта основних
Ваше мнениеCAPTCHA