Категория
История
Тип
книга
Страницы
115 стр.
Дата
13.02.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
107749.zip — 131.57 kb
  • storja-ukrani-socalno-poltichn-aspekti_107749_1.rtf — 788.22 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

оглавление2;
TANYA Zver
107
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ
КАФЕДРА ІСТОРІЇ
Програма затверджена кафедрою історії
Протокол № 7 від 6 березня 2002 р.
Зав. кафедрою Ковальський Б.П.
ПРОГРАМА КУРСУ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ.
Для студентів бакалаврського циклу
«НТУУ «КПІ»
на 2006-2007 н.р.
Програма розроблена
у відповідності з наказом
МОН України від 18.02.1994р.
№ 1/9-18 «Про розробку
освітньо-професійних
програм вищої освіти за
відповідним професійним
спрямуванням», наказом
по НТУУ «КПІ» від 01.02.2002р. № 1-15
«Про планування навчального
процесу та підготовку підрозділів
Історія України. Соціально-політичні аспекти.
Навчальний посібник для вищих закладів освіти
ІІІ- ІV рівнів акредитації. 2006 рік.
Загальна редакція Б.П. Ковальського
Колектив авторів: професор КПІ, доц. Лебедєв І.К.,
доц. Горбань Т.Ю., к.і.н. Ховрич С.М.
Використані підготовчі матеріали проф. Лихолата О.В.,
доц. Юра П.С.
У посібнику розглядаються проблеми
виникнення і функціонування освітніх систем в Україні, зокрема становлення системи вищої освіти, розвитку науки
і техніки в Україні у контексті науково-технічної революції, висвітлені
пріоритетні напрямки освітньої, наукової і техніко-промислової політики України після проголошення її незалежності.
Курс подається за модульною схемою.
Рекомендовано до друку Вченою радою факультету соціології НТУУ “КПІ”. Розроблено на основі програми курсу, затвердженої МОНУ.
ISBN
Ваше мнениеCAPTCHA