Категория
Информатика
Тип
автореферат
Страницы
33 стр.
Дата
12.04.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
107664.zip — 291.15 kb
  • nformacjn-texnolog-bagatokriteralnogo-ekspertnogo-ocnjuvannja-alternativ-u-socalnix-sistem_107664_1.rtf — 2888.41 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

?acaae;
;
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ira Zver
2
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І
СИСТЕМ
Вдовиченко Ірина Никифорівна
УДК 681.03
Інформаційні технологі
ї багатокритеріального
експертного оцінювання альтернатив
у соціальних системах
05.13.06 – Інформаційні технології
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття
наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ – 2008
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальніст ь теми . Характерною
рисою сучасного розвитку інформаційних технологій є безперервне якісне ускладнення сфер
їхнього застосування . Розробка технологій автоматизації вирішення складних завдань , керування
об 'єктами й виробничими процесами дозволило розширити сфери застосування інформаційних технологій на моделювання соціальних систем , прогнозування основних показників динаміки
соціальних процесів .
Одним з найважливіших сучасних завдань
є порівняння й прогнозування показників соціального стану , наукове передбач ення конкретних перспектив розвитку суспільства .
Останнім
часом значною мірою зросла важливість задач , коли доводиться приймати компромісні рішення в процесі дослідження складних соціальних
об 'єктів . Це пояснюється зростанням динамізму
навколишнього сере довища та розвитком науки і техніки , що спричинив появу великої
кількості альтернативних варіантів вибору . За цих умов для прийняття рішень все частіше використовуються процедури експертизи . Експертні методи є ефективним інструментом аналізу соціальних об ' єктів , побудови прогнозів , визначення їх якості та цінності .
Застосування
Ваше мнениеCAPTCHA