Категория
Информатика
Тип
методичка
Страницы
15 стр.
Дата
26.07.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
107660.zip — 24.79 kb
  • nformacjn-sistemi-v-ekonomc-ta-pdprimnictv_107660_1.rtf — 295.57 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Інститут підприємництва та перспективних технологій
при Національному університеті “Львівська політехніка”
Факультет економіки і підприємництва
Кафедра міжнародної економіки
Інформаційні системи
в економіці та підприємництві
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання індивідуальних завдань
для студентів освітно-кваліфікаційного рівня „бакалавр”
базового напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”
Затверджено
на засіданні кафедри міжнародної економіки
протокол №1 від 30 серпня 2007 р
Завідувач кафедри
м іжнародної економіки
доц., к.е.н. Домарадзька Г.С.
Львів 2007
ЗМІСТ
Загальні положення
Перелік завдань, вимоги до їх виконання та критерії оцінювання
Література
Перелік електронних джерел інформації
Додаток 1. Карта самостійної роботи студента
Додаток 2. Перелік видів економічної діяльності
Додаток 3. Перелік підрозділів організації
Додаток 4. Зразок титульної сторінки звіту
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Технічна й технологічна децентралізація, поява типових автоматизованих робочих місць і потужних стандартних проблемно-орієнтованих пакетів
прикладних програм зумовлюють необхідність суттєвого підвищення рівня кваліфікації студентів економічних спеціальностей в сфері обробки інформації, супроводу інформаційних систем та розробки альтернативних
управлінських рішень.
Метою запропонованої індивідуальної роботи є розвиток у студента навичок роботи з сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями
як складової його професійної підготовки.
Робочою програмою дисципліни « Інформаційні системи в економіці і
Ваше мнениеCAPTCHA