Категория
Информатика
Тип
реферат
Страницы
16 стр.
Дата
10.09.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1041985.zip — 9.84 kb
  • rozrobka-matematichno-programi-v-seredovishh-s_1041985_1.html — 36.57 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Вступ

Математичнемоделювання займає вагоме місце серед інших програм які створюютьсяпрограмістами. Під таким моделюванням розуміють сукупність математичнихспіввідношень таких як формули, рівняння, логічні вирази, які визначаютьхарактеристики і властивості системи, об’єкта, процесу або ж їх витікаючих, такожфункціонування залежно від параметрів компонентів, початкових умов, вхідних зміні часу. Загалом математична модель описує функціональну залежність міжвихідними залежними змінними, через які відображається функціонування системи,незалежними і змінюваними змінними а також вхідними змінами, які мали вплив на систему.

Дляокремого завдання формулюється окрема незалежна математична задача. В загальнихвипадках, коли функціональна залежність для множини вхідних даних що виступаютьяк множина аргументів, задана неявно, за допомогою математичної моделінеобхідно визначити множину вихідних залежних змінних, що виступають як множинизначень функцій. При цьому відповідно до виду математичної моделі розрізняютьтакі базові типи математичних задач: розв’язання системи лінійних рівнянь, алгебраїчнихрівнянь, апроксимація, інтегрування, диференціювання, системи диференційнихрівнянь і ін. На сьогодні, більшість громіздких і трудоємких робіт пообчисленню різноманітних функцій і виразів, покладається на комп’ютер, але дляпростішого його використання потрібна програма, тобто зв’язний алгоритм дій,який має створити програміст.

Фізика,хімія, біологія, астрономія, геометрія та багато інших наук використовуютьспеціальні програми призначені для підрахунку величин в залежності від різнихвхідних даних, на основі математичних задач.

Данакурсова робота описує один з типів такого моделювання, а саме розв’язаннюнелінійних алгебраїчних рівнянь. Для розв’язання даного рівняння було обрано методхорд.
Ваше мнениеCAPTCHA