Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
24 стр.
Дата
14.08.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1040764.zip — 15.53 kb
  • straxovij-rizik_1040764_1.html — 61.42 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо



Текст работы



Зміст

Вступ. 3

1. Визначення страхового ризику, якекономічної категорії 5

2. Класифікація страхових ризиків. 9

3. Управління страховими ризиками. 14

4. Страхування як інструмент управлінняризиками на підприємствах. 17

Висновок. 21

Список літературних джерел. 24


Вступ

Ризикє передумовою виникнення страхових відносин, адже без ризику немає страховогоінтересу. Страхові ризики – це ризики, що можуть бути оцінені з точки зоруймовірності настання страхового випадку та розміру можливого збитку.

Оцінкаризику – це визначення ступеня ризику за допомогою кількісної або вартісноїоцінки. Розрізняють якісну, кількісну та відносну оцінку ризику на основіаналізу фінансового стану підприємства.

Показникризику за своїм змістом – це ймовірність не лише появи непевної події, але йнастання негативного результату. Залежно від наявних можливостей розрахунковоїбази та характеру випадкових явищ визначаються ймовірності кількох типів:математична, статистична, експертна.

Уміжнародній страховій практиці використовуються різні методи для оцінки ризику,найпоширенішими з яких є такі:

Методіндивідуальних оцінок застосовується тільки тоді, коли ризик не можна зіставитиз середнім типом ризику. Страховик може зробити лише довільну оцінку, щовипливає з його професійної підготовки і досвіду та об’єктивного погляду.

Методсередніх величин полягає в тому, що окремі ризикові групи розмежовуються надекілька підгруп, щоб створити аналітичну базу для визначення ризику заризиковими ознаками. До них відносяться балансова вартість об’єкта страхування,підсумкові виробничі потужності, характер технологічного циклу.




Ваше мнение



CAPTCHA