Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
28 стр.
Дата
14.08.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1040762.zip — 15.74 kb
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Вступ Функціонування промисловогопідприємства вимагає відповідних витрат виробничих ресурсів та коштів. Окремі зних відшкодовуються за рахунок прибутку підприємств та коштів, що спрямовуютьсяна капітальні вкладення. Більшість витрат, пов’язаних з використанням у процесівиробництва продукції (робіт та послуг), природних ресурсів, сировини,матеріалів, палива енергії, основних фондів, нематеріальних активів, трудовихресурсів, а також інших витрат на її виробництво та реалізацію, становлятьсобівартість продукції.

В нашчас облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості займають домінуючемісце в загальній системі обліку на підприємстві. Управління собівартістюпродукції підприємства є планомірний процес формування витрат виробництва ісобівартості, як всього об'єму, так і одиниці продукції, визначення продажних ціні відповідно, рентабельності виробництва і окремих видів продукції, виявленнярезервів економії, зниження собівартості і забезпечення систематичного контролюза виконанням встановлених підприємством планових (нормативних) завдань пособівартості.

Організаціяобліку витрат залежить передусім від особливостей технології виробництва тахарактеру продукції, що випускається. Сукупність прийомів обліку виробничихвитрат та способів обчислення собівартості одиниці продукції (робіт, послуг)називається методом обліку витрат і калькулювання.

Витративиробництва в залежності від його типу можуть обліковуватися декількомаметодами: позамовним, попередільним та комбінацією цих двох методів.

Позамовнийметод обліку витрат на виробництво застосовують, в основному, на індивідуальнихта дрібносерійних виробництвах. Об'єктом обліку при використанні цього методу єокреме індивідуальне замовлення, окремий контракт (проект) або партіяпродукції, яка складається з ідентичних зразків, що проходять
Ваше мнениеCAPTCHA