Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
5 стр.
Дата
06.07.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1036185.zip — 3.27 kb
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы


--PAGE_BREAK--

Підприємство

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»
Територія ОДЕСЬКА

Організаційно-правова

форма господарювання

Орган державного управління Не визначено

Вид економічної діяльності Будування та ремонт суден

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 68607, ОДЕСЬКА обл., ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ р-н, м. Ізмаїл, Артема, б.1

БАЛАНС
На 31 грудня 2009 р.
Форма № 1 Код за ДКУД
1801001
А К Т И В
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець
звітного періоду
1
2
3

4

І

. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

6'872

6382

первісна вартість

011

6'873

6'873

накопичена амортизація

012

( 1 )

( 491 )

Незавершене будівництво

020

992

451

Основні засоби: залишкова вартість

030

35'223

35'256

первісна вартість

031

36'660

39'765

знос

032

( 1'437 )

( 4'509)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

-
Ваше мнениеCAPTCHA