Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
32 стр.
Дата
01.07.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1035271.zip — 20.44 kb
  • upravlnnja-kreditnimi-rizikami-komercjnogo-banku_1035271_1.html — 78.12 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Вступ

Кредитніризики, з огляду на пріоритетність та високу прибутковість кредитних операцій,є визначальними в діяльності вітчизняних і зарубіжних банків. Негативна діякредитних ризиків завдає банкам значних втрат і є однією з найвагоміших причинїхнього банкрутства. За цих умов особливої актуальності набуває проблемарегулювання кредитних ризиків банків. Причому ця актуальність підсилюється узв’язку з приходом в Україну іноземних банків, що загострює конкуренцію наринку банківських послуг і, відповідно, потребує від вітчизняних банківзастосування ефективних механізмів забезпечення конкурентоспроможності їхдіяльності, серед яких важливу роль відіграє регулювання кредитних ризиків. Зтеоретичної точки зору проблема оцінки кредитних ризиків комерційних банків єактуальною з огляду на те, що для «молодого» банківського сектору України єдинаусталена система оцінки ризиків, зокрема і кредитних, ще не склалася. Томубудь-які розробки у даному напрямку мають важливе як теоретичне, так іпрактичне значення. Крім того, дана тема є актуальною з огляду на проблеми, щовиникають при веденні фінансової діяльності суб’єктами банківської системи вУкраїні. На сьогодні ці проблеми ускладнюються негативним зовнішнім економічнимта політичним кліматом в країні. Тому аналіз особливостей діяльностікомерційного банку в Україні та пошук шляхів її покращення сприятиме вирішеннюважливих питань.

Предметомдослідження є управління кредитними ризиками комерційного банку на прикладі МОДВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Об’єктомдослідження є методологія та методика оцінки кредитних ризиків даного банку.

Длядосягнення мети поставлені основні задачі:

1. Комплексне вивчення особливостей ведення діяльності даного банку,його історії та специфіки банківських продуктів, що пропонуються клієнтам.
Ваше мнениеCAPTCHA