Категория
Информатика
Тип
реферат
Страницы
24 стр.
Дата
07.06.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1031267.zip — 14.96 kb
  • tablichn-procesori_1031267_1.html — 59.47 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы


Гипероглавление:

РЕФЕРАТ

На тему:

Табличні процесори.

1. Електронні таблиці та огляд їх розвитку.

Призначення електронних таблиць.

Розвиток електронних таблиць.

2. Базові функції табличних процесорів.

Основні функціональні можливості електронних таблиць.

Розширені функціональні можливості сучасних електронних таблиць.

Функціоналіні можливості табличних процесорів.

Опис засобів робочого вікна табличного процесора.

Формування елементів таблиці.

3. Застосування електронних таблиць в діяльності менеджера.

Можливості застосування електронних таблиць.

Електронні таблиці як сегмент типового програмного забезпечення.

РЕФЕРАТ На тему: Табличні процесори. ПЛАН

Електронні таблиці та огляд їх розвитку.
Базові функції табличних процесорів.
Застосування електронних таблиць в діяльності менеджера.
1. Електронні таблиці та огляд їх розвитку. Призначення електронних таблиць.

При розв’язуванні економічних, фінансових та інших задач в управлінні доводиться представляти і обробляти інформацію у вигляді таблиць, бланків відомостей, форм, списків. Ще до широкого застосування електронних таблиць створення і обробка табличних документів засобами обчислювальної техніки відбувалось двома способами:

дані розміщувались в таблиці на папері і оброблялись за допомогою електронного калькулятора;

дані розміщувались в пам’яті комп’ютера, а для їх обробки створювалась програма.

Перший спосіб розрахований на рядового користувача, наочний, легко перевіряється, але розрахунки виконуються повільно. Другий спосіб дозволяв обробляти дані набагато швидше, але для створення і відлагодження програми потрібні були навики програмування, яких не мали рядові користувачі. Ці протиріччя були розв’язані з появою стандартних програмних засобів, створених для обробки даних, представлених в табличній формі, так званих електронних таблиць або табличних процесорів. Програмні продукти цього класу поєднали традиційне для користувача представлення даних (таблиці, бланки, форми) з простотою і універсальністю їх обробки.

Електронні таблиця — це двовимірна матриця, в рядках і стовпцях якої розташовані клітини, в кожній з яких може зберігатися деяка інформація. В клітини електронної таблиці можна занести текст, числа, формули. Програмні засоби для проектування електронних таблиць називають табличними процесорами. Вони дозволяють не тільки створювати електронні таблиці, але й автоматизовувати обробку даних, занесених в ці таблиці. Електронні таблиці — це документи, підготовлені табличними процесорами. Іноді цим терміном називають і самі табличні процесори.

Організація підготовки документів електронних таблиць базується на двох основних принципах:

дані представляються на екрані монітора у вигляді таблиці практично необмеженого розміру (власне електронна таблиця як об’єкт розробки);

інструментом обробки цих даних є табличний процесор, засоби якого дозволяють користувачу розв’язати поставлену задачу.

Табличні процесори ввійшли в набір основних прикладних програм для тих працівників, які розв’язують обліково-аналітичні задачі, даними для яких є різноманітні таблиці, фінансові звіти, статистичні довідки. На основі електронних таблиць можуть будуватися дуже складні моделі, що відображають господарську діяльність підприємств, бухгалтерський облік і т.д. Оскільки персональні комп’ютери, як правило, мають хороші можливості для роботи з графічною інформацією, в табличні процесори вбудовуються засоби підтримки ділової графіки. Можливість представлення даних у вигляді різноманітних графіків та гістограм забезпечує наочність та зручність для візуального аналізу.

Сучасні табличні процесори дозволяють не тільки безпомилково проводити арифметичні операції над числами в стовпцях і рядках, але і будувати за табличними даними діаграми, проводити складний фінансово-економічний чи статистичний аналіз, автоматизувати різноманітні сфери бухгалтерської і економічної діяльності, знаходити оптимальні по певних критеріях варіанти вирішення конкретних економічних задач.

Розвиток електронних таблиць.

Першим програмним продуктом цього класу була програма VisiCalc(VisibleCalculator), розроблена Доном Бріккліном в 1979 р. для комп'ютерів АppleІІ. Ідея розробки табличних процесорів була підхоплена фірмами — виробниками програмних продуктів і на протязі декількох років з’явилась низка пакетів цього класу. В 1981 р. фірма Computer Associates випустила табличний процесор SuperCalc (Super Calculator), який був популярним протягом тривалого часу. Програмні продукти цього сімейства були найпоширенішими на території колишнього Радянського Союзу. Були розроблені русифіковані версії АБАК, ДРАКОН, ВАРИТАБ-86.

В 1982 р. фірма Microsoft випустила свій перший програмній продукт цього класу — табличний процесор Multiplan, що став прототипом табличних процесорів нового покоління. Цей пакет планувався як прикладна програма для роботи на Apple ІІ, IBM, PC та інших платформах. Табличний процесор Multiplan переважав сучасні йому програмні продукти цього класу за обсягом можливостей та рівнем сервісу.

Значний вплив на розвиток табличних процесорів зробив пакет LOTUS 1-2-3, розроблений фірмою Lotus Development. Довгий час цей програмний продукт був найпоширенішим серед табличних процесорів.

В травні 1985 р. в Нью-Йорку був офіційно представлений табличний процесор Excel, розроблений фірмою Miсrosoft для комп'ютерів Macintosh. Пізніше ця програма з'явилася у версії призначеній для використання на IBM PC. Розробка цього пакету йшла паралельно з розробкою першої версії операційної оболонки Windows, в основі побудови якої лежить принцип GUI (Graphical User Interface — графічний інтерфейс користувача). Цей принцип був застосований і при розробці інтерфейсу табличного процесору Excel 2.1. В наступних версіях табличного процесору Excel фірма Miсrosoft нарощувала можливості пакету і робила його зручнішим у використанні. Були розроблені версії для операційної системи Windows-95 і пізніших її модифікацій. З’явились також версії табличного процесора для Macintosh і OS/2.

Фірмою Borland для роботи під Windows 3.1 був розроблений табличний процесор Quattro-Pro 6.0. Особливістю цієї системи були ширші можливості для проведення технічних розрахунків. В зв'язку з тим, що Borland продали свої права на подальшу розробку цього програмного продукту фірми Corel Ca, його пізніші версії мають ім'я Corel Quattro.

Сьогодні табличний процесор є обов'язковою складовою будь-якого інтегрованого пакету або офісної системи. Прикладами таких систем є:

Corel Office Professional фірмиCorel;

Word Perfect Suite 7.0 for Windows 95 фірмиCorel;

Works for Windows 95 фірмиMicrosoft;

MS Office 4.21 for MAC фірмиMicrosoft;

Office Professional for Windows 95 фірмиMicrosoft;

Smart Suite 96 for Windows 95 фірмиLotus.

З появою операційної системи Windows 95 були розроблені версії тепер популярних табличних процесорів, орієнтованих на роботу в цьому середовищі:

Excel 7.0 таExcel 97 фірмиMicrosoft;

Lotus 1-2-3 5.0 фірмиLotus Development Corporation;

Corel Quattro 6.0 фірмиCorel Corporation.

Безумовним лідером по обсягу продаж, а отже і по популярності у користувачів серед табличних процесорів є Excel. Понад 80% користувачів віддають перевагу цьому програмному продукту. На другому місці — Lotus 1-2-3, за ним — Corel Quattro.

--PAGE_BREAK--2. Базові функції табличних процесорів. Основні функціональні можливостіелектронних таблиць.

Електронні таблиці складаються із стовпців і рядків. Стовпці ідентифікуються літерами латинського алфавіту (A, B, … Z, AA, AB, …), рядки — цілими числами (1, 2, …). Кількість рядків і стовпців в різних електронний таблицях різна. На перетині рядка і стовпця таблиці знаходиться клітина. Кожна клітина має адресу, що складається з імені стовпця і номера рядка, наприклад, A3, F22. Електронні таблиці можуть містити декілька робочих листів, які називають книгою. В книгу можна помістити декілька різних типів листів, наприклад, лист з електронною таблицею, лист з діаграмою, лист макросів. В електронній таблиці можна працювати як з окремою клітиною, так і з групою клітин, які утворюють блок. Блоком (діапазоном) стовпців (рядків) називається послідовність кількох суміжних стовпців (рядків) таблиці. У більшості випадків діапазон позначається іменами (номерами) першого і останнього елементів розділених двокрапкою. Наприклад, D:DF -для діапазону стовпців, 6:24 — для діапазону рядків. Блок клітинок — це прямокутний фрагмент таблиці, що знаходиться на перетині заданої послідовності стовпців та послідовності рядків. Позначається адресами верхньої лівої та правої нижньої клітинок, між якими ставиться двокрапка. Наприклад, B2:F11.

В електронних таблицях використовуються такі типи даних:

Текст — це довільна послідовність символів. Дані текстового типу використовуються в заголовках таблиць, заголовках рядків і стовпців таблиць а також для коментаріїв.

Число — це числова константа.

Формула — це вираз, який складається з чисел, імен клітин та знаків операцій.

Функції, які дозволяють виконувати деякі, зарезервовані операції, що часто зустрічаються.

Дата, яка може відображатись у різних форматах і з якою можна виконувати різні арифметичні і логічні операції.

Кожна клітинка електронної таблиці описується такими параметрами:

адреса клітинки;

вмістиме клітинки;

значення клітинки;

формат клітинки.

Вмістимим клітинки може бути: число, текст або формула. Значення клітинки — це виведення на екран представлення чисел, текстових констант, а також результатів обчислення формул. Під формулою розуміють сукупність операндів, з’єднаних знаком операцій. Операндами можуть бути: числові і текстові константи, адреси клітин та функцій. В ході обчислень числові та текстові константи використовуються безпосередньо, а замість адресів клітин підставляються їх значення, замість функцій — обчислені ними значення. Адреси клітинок, що відіграють роль операндів і аргументів функцій, можуть бути абсолютними і відносними. Відносна адреса вказує на положення (зміщення) адресованої клітинки відносно тієї клітинки у вмістимому якої вона використовується. Абсолютна адреса вказує на точне місце знаходження клітинки в таблиці і записується зі знаком “$“ перед іменем стовпця і іменем рядка. Наприклад, $С $9. При редагуванні об’єктів електронної таблиці (копіювання, вставка, знищення, перенос) відносні адреси відповідним чином корегуються, а абсолютні адреси не змінюються.

Функції мають те ж призначення, що й в мовах програмування високого рівня. Можна виділити такі групи функцій:

Функції для роботи з базами даних і списками.

Функції для роботи із значеннями дат і часу;

Функції для інженерних розрахунків;

Функції перевірки властивостей і значень;

Логічні функції;

Функції для роботи з вказівниками і масивами;

Математичні функції;

Функції для статистичних розрахунків;

Текстові функції

Фінансові функції.

Формули автоматично перераховуються при внесенні змін в клітини, на які вони посилаються. Якщо в книзі утримується велика кількість формул, замість автоматичного перерахунку можна встановити перерахунок вручну. Автоматичне обчислення формули, що посилається на клітину, що містить іншу формулу, неможливо. Якщо формула, прямо або побічно, посилається сама на себе, необхідно визначити число ітерацій або відносну похибку обчислень.

    продолжение

--PAGE_BREAK--Розширені функціональні можливостісучасних електронних таблиць.

Використовуючи зв'язування або зовнішні посилання, можна обмінюватися даними, розташованими в різних листах і книгах. Зв'язування особливо корисно в тих випадках, коли відсутня практика збереження великих моделей і систем розрахунків в одній книзі. Зв'язування не обмежене зв'язуванням двох книг. Можна створювати ієрархії пов'язаних книг.

Зовнішні посилання можна використовувати для:

· злиття даних декількох книг. За допомогою зв'язування книг окремих користувачів або колективів розподілені дані можна інтегрувати в одну підсумкову книгу. Вихідні книги як і раніше можуть змінюватися незалежно від підсумкової книги;

· створення різноманітних представлень тих самих даних. Всі дані і формули можна ввести в одну книгу або декілька книг і потім, створити книгу звітів за даними вихідних книг;

· послідовної розробки великих і складних моделей обробки даних. Якщо розділити складну модель обробки даних на послідовність взаємозалежних книг, можна працювати з окремими частинами моделі без відкриття всіх складових модель книг. При роботі з невеличкими книгами легше вносити зміни, відчиняти і зберігати файли, виконувати перерахунок листів, при цьому, розмір пам'яті, запитуваної в комп'ютера для виконання зазначених дій, може бути незначним.

Для зручного подання підсумкової інформації використовують зведені таблиці. Зведена таблиця — це таблиця, що використовується для швидкого підведення результатів або об'єднання великих обсягів даних. Міняючи місцями рядки і стовпчики, можна створити нові підсумкові результати вихідних даних; отображая різні сторінки можна здійснити фільтрацію даних, а також відобразити детальні дані області.

Таблицею підстановки даних називається діапазон клітин, що показує, як зміна значень підстановки впливає на обчислений формулою результат. Таблиці підстановки забезпечують швидкий доступ до виконання однієї операції різними засобами, а також можливість перегляду і порівняння отриманих результатів.

Сценарієм називають набір значень підстановки, використовуваний для прогнозування поводження моделі. Існує можливість створення і зберігання в листі різноманітних сценаріїв і переключення на будь-який із цих сценаріїв для перегляду результатів. Так, якщо потрібно сформувати бюджет, але річний прибуток точно не відомий, те для прибутку визначаються різноманітні значення, а потім для кожного сценарію виконується аналіз «что-если».

Якщо результат для однієї формули відомий, а значення аргументу цієї формули немає, то використовують функцію Добір параметра. При доборі параметра означення клітини, що впливає, (параметра) змінюється доти, поки формула, що залежить від цієї клітини, не поверне задане значення. Крім того є можливість визначення значення клітинин, коли необхідно змінити значення в декількох клітинах і задовольнити декілька граничних умов.

До складу учасних табличних процесорів входять засоби аналізу даних (пакет аналізу), призначені для рішення складних статистичних і інженерних задач. Для проведення аналізу даних за допомогою цих інструментів слід зазначити вхідні дані і вибрати параметри; аналіз буде проведений за допомогою відповідної статистичної або інженерної макрофункції, а результат буде поміщений у вихідний діапазон. Інші інструменти дозволяють подати результати аналізу в графічному вигляді. Кореляційний аналіз використовується для кількісної оцінки взаємозв'язку двох наборів даних, поданих у безразмірному вигляді. Коефіцієнт кореляції вибірки являє собою ковариацию двох наборів даних, деленную на добуток їхніх стандартних відхилень. Кореляційний аналіз дає можливість встановити, чи асоційовані набори даних по величині, тобто, великі значення з одного набору даних пов'язані з великими значеннями іншого набору (позитивна кореляція), або, навпаки, малі значення одного набору пов'язані з великими значеннями іншого (негативна кореляція), або дані двох діапазонів ніяк не пов'язані (кореляція близька до нуля). Дисперсійний аналіз використовується для перевірки гіпотези про подібність середніх значень двох або більш вибірок, що належать одной і тієї ж генеральної сукупності. Цей метод поширюється також на тести для двох середніх (до яких ставиться, наприклад, t-критерій).

Коваріаційний аналіз використовується для обчислення середнього добутку відхилень точок даних від відносних середніх. Ковариація є мірою зв'язку між двома діапазонами даних. Коваріаційний аналіз дає можливість встановити, чи асоційовані набори даних по величині, тобто, великі значення з одного набору даних пов'язані з великими значеннями іншого набору (позитивна ковариация), або, навпаки, малі значення одного набору пов'язані з великими значеннями іншого (негативна ковариация), або дані двох діапазонів ніяк не пов'язані (ковариация близька до нуля).

Описова статистика служить для генерації одномірного статистичного звіту, що містить інформацію про центральну тенденцію і мінливість вхідних даних.

Експоненціальне згладжування призначається для передбачення значення на основі прогнозу для попереднього періоду, скоригованого з врахуванням похибок у цьому прогнозі. Використовує константу згладжування, по величині якої визначає, наскільки сильно впливають на прогнози похибки в попередньому прогнозі.

Генерація випадкових чисел використовується для заповнення діапазону випадковими числами, витягнутими з одного або декількох розподілів. За допомогою даної процедури можна моделювати об'єкти, що мають випадкову природу, по відомому розподілі можливостей. Наприклад, можна використовувати нормальний розподіл для моделювання сукупності даних по росту індивідуумів, або використовувати розподіл Бернуллі для двох ймовірних виходів, щоб описати сукупність результатів кидання монетки.

Лінійний регрессионный аналіз полягає в підборі графіка для набору спостережень за допомогою методу найменших квадратів. Регресія використовується для аналізу впливу на окрему залежну зінну значень однієї або кількох незалежних змінних. Наприклад, на спортивні якості атлета впливають декілька чинників, включаючи вік, ріст і вага. Регресія пропорційно розподіляє міру якості по цим трем чинниках на основі даних функціонування атлета. Результати регресії згодом можуть бути використані для передбачення якостей нового, неперевіреного атлета.

    продолжение

--PAGE_BREAK--Функціоналіні можливості табличних процесорів.

Табличні процесори призначені для створення, оформлення і забезпечення функціювання електронних таблиць. З електронними таблицями можна працювати тільки в середовищі табличного процесора. Сучасні табличні процесори мають дуже широкі функціональні і допоміжні можливості, що забезпечують зручну і ефективну роботу користувача. Основними, спільними для всіх систем цього класу, є наступні риси:

Контекстна підказка (Help).
Ваше мнениеCAPTCHA