Категория
Безопасность жизнедеятельности
Тип
реферат
Страницы
145 стр.
Дата
03.06.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1030779.zip — 85.91 kb
  • osnovi-bezpeki-zhittdjalnost_1030779_1.html — 361.62 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Тема 1. Вступ.Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

Виходячи з сучасних уявлень безпекажиттєдіяльності є багатогранним об'єктом розуміння і сприйняття дійсності, якийпотребує інтеграції різних стратегій, сфер, аспектів, форм і рівнів пізнання.Складовими цієї галузі є різноманітні науки про безпеку. У всьому світі великаувага приділяється вивченню дисциплін, пов'язаних з питаннями безпеки. Згідно зЄвропейською програмою навчання у сфері наук з ризиків «FORM — OSE», науки про безпеку мають; світоглядно-професійний характер.

До них належать:

v гуманітарні (філософія, теологія, лінгвістика;

v природничі (математика, фізика, хімія, біологія);

v інженерні науки (опір матеріалів, інженерна справа,електроніка);

v науки про людину (медицина, психологія, ергономіка,педагогіка);

v науки про суспільство (соціологія, економіка,право).

Науки про безпеку мають спільну таокремі частини. Гуманітарні, природничі, інженерні науки, науки про людину тапро суспільство є складовими галузі знань, яка зветься безпекоюжиттєдіяльності, свого роду корінням генеалогічного дерева знань у сферібезпеки життєдіяльності. З цього коріння «проросли» екологічнакультура, соціальна екологія та інші науки. Кроною цього дерева є охоронапраці, гігієна праці, пожежна безпека, інженерна психологія, цивільна оборона,основи медичних знань, охорона навколишнього природного середовища, промисловаекологія, соціальна та комунальна гігієна і багато інших дисциплін. У деякихпідручниках, довідниках і навіть нормативній літературі дається визначеннябезпеки життєдіяльності як науки, зокрема, науки про комфортну та безпечнувзаємодію людини з середовищем, в якому вона перебуває.

Наука — це сфера людської діяльності,функціями якої є опрацювання і теоретичне систематизування об'єктивних знаньпро світ, метою — опис, пояснення і передбачення процесів та явищ дійсності, щостановлять предмет її вивчення, на основі законів, які вона відкриває. Кожнанаука має власний методологічний
Ваше мнениеCAPTCHA