Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
174 стр.
Дата
29.05.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1029711.zip — 90.16 kb
  • dosldzhennja-organzacjno-ekonomchnogo-stanu-djalnost-pdprimstva-na-zovnshnx-rinkax-na-prik_1029711_1.html — 419.44 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Міністерство освіти інауки України

Відкритий міжнароднийуніверситет розвитку людини “Україна”

Дніпропетровськафілія

Економічний факультет

Кафедра менеджменту

ДИПЛОМНА РОБОТА

ДОСЛІДЖЕННЯОРГАНІЗАЦІЙНОЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ НАПРИКЛАДІ

ВАТ „МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙБАНК"

Спеціальність“Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

Виконавець студентка групи МЗ

Керівник

к. е. н, доцент Семенча І.Є.

Рецензент

Допускається до захисту:

Завідувач кафедри

Дніпропетровськ 2006рік


Реферат

Дослідженняорганізаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках наприкладі відкритого акціонерного товариства „МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК”

Дипломнаробота: 135 с., 23 рис., 18 табл., 100 джерел, додатки на 48 с.

Об’єкт дослідження — діяльність ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніхфінансових ринках.

Мета роботи — аналіз комплексу міжнародного маркетингу в комерційному банку ВАТ“Міжнародний комерційний банк” та розробка перспективної стратегії розширення обсягівйого діяльності на зовнішніх ринках.

Методика (метод) дослідження — кількісні та якісні методи оцінки ефективностіроботи комерційних банків, методи ретроспективного економічного аналізурезультатів діяльності банку, методи побудування аналітично-розрахунковихмоделей та економетричних регресійних моделей на ПЕОМ.

Одержані наслідки та їх новизна — маркетинговий аналіз сильних та слабких сторін вдіяльності ВАТ “МКБ” показав, що найбільш привабливим сегментом ринку для банкана міжнародних фінансових ринках є залучення валютних ресурсів закордоннихбанків та інвестиційне кредитування малих та середніх підприємств в Україні зарахунок залучених
Ваше мнениеCAPTCHA