Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
7 стр.
Дата
24.05.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1028700.zip — 4.9 kb
  • auditorska-perevrka-naconalnogo-banku-ukrani_1028700_1.html — 16.77 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы/>/>/>/>/>/>/>/> ЗМІСТ

Висновок незалежного аудитора

Баланс Банку за станом на 31грудня 2006 року

Звіт про фінансові результатиза станом на 31 грудня 2006 року

Звіт про власний капітал застаном на 31 грудня 2006 року

Звіт про рух грошових коштівза станом на 31 грудня 2006 року

Аудиторський звіт

Загальна інформація про Банк

Основні облікові принципипідготовки річної фінансової звітності Банку

Аудит фінансової звітностіБанку

Баланс Банку

І Активи

Примітка 1. Кошти в Національному банку Українита готівкові кошти банку

Примітка 2. Казначейські та інші цінні папери,що рефінансуються Національним Банком України, та цінні папери, емітованіНаціональним Банком України

Примітка 3. Кошти в інших банках

Примітка 4. Цінні папери в торговому портфелібанку

Примітка 5. Цінні папери на продаж

Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів.Якість кредитного портфеля банку

Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку допогашення

Примітка 8. Інвестиції в асоційовані і дочірнікомпанії.

Примітка 9. Основні засоби та нематеріальніактиви

Примітка 10. Нараховані доходи до отримання

Примітка 11. Інші активи

Примітка 12. Довгострокові активи, призначенідля продажу

ІІ. Зобов’язання

Примітка 13. Кошти банків

Примітка 14. Кошти клієнтів

Примітка 15. Нараховані витрати до сплати

Примітка 16. Інші зобов’язання

ІІІ Капітал Банку та достатністьрезервів
Ваше мнениеCAPTCHA