Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
12 стр.
Дата
13.05.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1026728.zip — 8.54 kb
  • analz-djalnost-zao-privat_1026728_1.html — 30.27 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы


--PAGE_BREAK--6. Дельта Банк

7. Инвест Банк

8. VAB Банк

9. ПУМБ

10. Фінанси та Кредит

2.3 Аудиторські висновки за 2006 р.
УКРАЇНА
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НОРМАН-АУДИТ»
тел. 450-65-80; 8-097-891-55-40 Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм № 1277, рішення АПУ від 26.01.2001 р. за № 98, продовжено до 26.01.2011 р., рішення АПУ від 26.01.2006 р., № 158

Аудиторський висновок про фінансову звітність Закритого акціонерного товариства комерційного банку «
Приватбанк»
за 2006 рік

Ми провели аудиторську перевірку балансу Закритого акціонерного товариства комерційного банку « Приватбанк» (надалі – «Банк») станом на 31 грудня 2006 року, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до фінансових звітів та загальної інформації про діяльність Банку за рік, що минув на зазначену дату. Відповідальність за подану фінансову звітність несе управлінський персонал Банку. Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансовій звітності. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

На нашу думку, фінансова звітність, вказана вище, в усіх суттєвих аспектах справедливо й достовірно відображає фінансовий стан Банку за станом на 31 грудня 2006 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та власного капіталу за рік, що минув на зазначену дату, згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і відповідають вимогам чинного законодавства України.

Директор АФ «Норман-Аудит» О. П. Жук

(сертифікат серії «Б» № 0000031 від 28.12.2004 р., продовжений до 01.01.2010 р. Рішення НБУ від 27.12.2006 р. № 156)

2.4 Реклама На сьогодні існують численні та різноманітні визначення реклами. Вона може бути визначена як процес комунікації, як процес просування товарів і послуг на цільові ринки, як економічний та соціальний процес, що забезпечує зв'язок із громадськістю, або як інформаційний процес і процес переконання аудиторії споживачів. Одне з найуніверсальніших визначень:

Реклама — це неперсоніфіковане передавання інформації, що зазвичай оплачується і має характер переконання про продукцію, послуги або ідеї рекламодавців, за допомогою різних носіїв.

Реклама (від фр. rеclame)- інформація, розповсюджена будь-яким способом, у будь-якій формі й з використанням будь-яких засобів, адресована невизначеному колу осіб і спрямована на залучення уваги до об'єкта рекламування, формування або підтримка інтересу до нього і його просування на ринку.

Ціль реклами — повідомлення інформації від рекламодавця до цільової аудиторії.

Завдання реклами — спонукати представників цільової аудиторії до дії (вибору товару або послуги, здійсненню покупки й т.п., а також формуванню запланованих рекламодавцем висновків про об'єкт рекламування).

Мета реклами — продавати. Немає потреби наводити докази цьому твердженню, яке вже давно перетворилося на аксіому. І всі видані в світовій практиці підручники з реклами розповідають про засоби досягнення цієї мети. Саме досягнення цих цілей приводить до збільшення прибутку — мети будь-якого бізнесу.

Реклама вимагає значних витрат. Але гроші, витрачені на ефективну рекламу, повертаються сторицею в прибутку.

У рекламній діяльності існує кілька формул, у яких сконцентровано основні принципи, цілі та завдання, що стоять перед фахівцями у сфері реклами. При цьому слід пам'ятати, що в комунікативному процесі рекламіст є посередником між виробником продукту і його споживачем: виробник <-> рекламіст <—> споживач

Тобто реклама повинна спочатку чимось привернути увагу споживача до цього продукту, потім — викликати його інтерес: примусити якомога більше дізнатися про продукт, потім — викликати бажання купити цей продукт, після — примусити споживача діяти: піти і купити цей продукт або скористатися цією послугою.

Багато фахівців розцінюють рекламу банківських послуг як один із найскладніших її видів і головним завданням банківської реклами вважають формування і стимулювання попиту на продукти/послуги, що пропонуються банком.

Іміджева реклама банку
Ваше мнениеCAPTCHA