Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
46 стр.
Дата
25.04.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1023704.zip — 25.05 kb
  • analz-efektivnost-vikoristannja-osnovnix-zasobv_1023704_1.html — 110.66 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы


--PAGE_BREAK--За рiвнем використання основнi засоби подiляються на дiючi i недiючi. З економiчної точки зору така класифiкацiя дозволяє правильно органiзовувати нарахування амортизації (зносу) та включати витрати у собiвартiсть продукцiї. Якщо амортизація на дiючi основнi засоби нараховується то на засоби, якi знаходяться в процесi реконструкції, модернiзацiї, добудови, дообладнання та на консервацiї, не нараховується.

Залежно вiд права власностi основнi засоби подiляються на власнi й орендованi. Власнi засоби вiдображаються в балансi i звiтностi даного пiдприємства, орендованi — в них не показуються.

Основнi засоби вiдображаються в балансi i звiтностi в грошовому вимірнику, що дає можливiсть визначити їх загальний обсяг, структуру, амортизацiю, знос, змiни у складi окремих груп в динамiцi та ряд технiко-економичних показникiв.

Основнi засоби вiдображаються у балансi в першому роздiлi активу — „Необоротнi активи”.

Створенi (побудованi) або придбанi основнi засоби у балансi вiдображаються за їх первинною вартiстю, яка складається з таких елементiв:

—     сум сплачених коштiв пiдрядним органiзацiям за виконанi будiвельно-монтажні роботи та постачальникам за придбанi об’єкти (без податкiв);

—     реєстраційних зборiв, державного мита i подiбних платежiв, якi засвiдчують право власностi на об’єкт;

—     сум ввiзного мита;

—     витрат зi страхування ризику доставки об’єктiв;

—     сум податкiв у зв’язку з придбанням об’єктiв (якщо податки не вiдшкодовуються пiдприємству);

—     витрат на установку, монтаж, налагодження, пробний пуск об’єктiв;

—     iнших витрат, якi пов’язанi з доведенням об’єкта до стану,
Ваше мнениеCAPTCHA