Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
53 стр.
Дата
24.04.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1023406.zip — 30.08 kb
  • organzacja-metodika-auditu-v-komp-juternomu-seredovishh-na-priklad-djalnost-zat-doneckmebl_1023406_1.html — 128.19 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРАОБЛІКУ І АУДИТУ

КУРСОВАРОБОТА

зкурсу «Організація і методика аудиту»

натему: Організація і методика аудиту в комп'ютерному середовищі

наприкладі діяльності ЗАТ «Донецькмеблі»

ДОНЕЦЬК,2007ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ В КОМП'ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

1.1 Аналіз основнихпонять з аудиту в комп'ютерному середовищі

1.2 Плануванняі організація аудиторської перевірки в комп'ютерному середовищі

1.3 Методикааудиту в комп'ютерному середовищі

РОЗДІЛ 2. АУДИТ ФІНАНСОВОГО СТАНУПІДПРИЄМСТВА

2.1 Аналіз балансу підприємства

2.2 Оцінка фінансової стійкості,ліквідності і платоспроможності

2.3 Аналіз ділової активності

РОЗДІЛ 3. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП АУДИТОРСЬКОЇПЕРЕВІРКИ

3.1 Порядок підготовки підсумковоїдокументації по результатах аудиту

3.2 Аудиторський висновок щодофінансового стану підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Інтенсивнийрозвиток комп'ютерної техніки дав відповідний поштовх започаткуванню, а відтакі удосконаленню методів аудиту в комп'ютерному середовищі. Значний вплив нааудит у розвинутих країнах світу мають електронно-обчислювальна техніка ітехнології, елементами яких є комп'ютери. Початком застосування сучаснихтехнологій вважають 50-ті роки XX ст., коли в США були створені перші моделіелектронної машини для бухгалтерських розрахунків. Поступово застосуваннякомп'ютерів охопило різні сфери економіки. Запровадження комп'ютерної техніки ітехнології вплинуло і на ефективність аудиту, особливо внутрішніх
Ваше мнениеCAPTCHA