Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
38 стр.
Дата
23.04.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1022614.zip — 18.54 kb
  • ekonomchnij-analz-ta-fnansov-pokazniki-pdprimstva_1022614_1.html — 82.8 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Міністерствонауки та освіти України

Кафедра обліку тааналізу

КУРСОВА РОБОТА

2008


Вихіднідані

Баланспідприємства

Форма1

АКТИВ на кінець періоду ПАСИВ на кінець періоду: t t I Необоротні активи 31220 33280 I Власний капітал: 33880 35840 Основні засоби 31220 33280 Статутний капітал 25437 26030 Нерозподілений прибуток 8443 9810 I I Оборотні активи: 20280 30720 I I Забезпечення майбутніх витрат і платежів - - Запаси 12900 14020 I I I Довгострокові зобов’язання 7430 6350 Дебіторська заборгованість 11350 10370 IV Поточні зобов’язання 19190 21810 Поточні фінансові інвестиції 1720 1000 Короткострокові кредити 4800 9520 Грошові кошти 3310 5330 Кредиторська заборгованість 14390 12290 I I I Витрати майбутніх періодів - - V Доходи майбутніх періодів - - УСЬОГО: 60500 64000 УСЬОГО: 60500 64000 /> /> /> /> /> /> />

Звітпро фінансові результати

Форма2

Стаття Код рядку За базовий період 0 За звітний період t Доход (виручка) від реалізації продукції 010 113000 120450 ПДВ (010*0,166667) 015 18833 20075 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (010-015) 035 94167 100375 Собівартість реалізованої продукції 040 71000 65900 Валовий прибуток (035-040) 050 23167 16635 Адміністративні витрати 070 7500 10000 Витрати на збут 080 6830 10130 Фінансові результати від операційної діяльності (050-070-080) 100 8837 14345 Фінансові витрати 140 300 95 Фінансові результати від основної діяльності до опадатковування: (100-140) 170 8537 14250 Податок на рибуток від основної діяльності (170*25%) 180 2134 3563 Чистий прибуток 190 6403 10687

Длявизначення певної собівартості продукції необхідно виконати додатковірозрахунки:
Ваше мнениеCAPTCHA