Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
29 стр.
Дата
17.04.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1020700.zip — 15.18 kb
  • straxov-ob-dnannja_1020700_1.html — 74.01 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА

Кафедра економіки підприємства та маркетингу у ВПК

РЕФЕРА Т
з дисципліни «Страхування»

на тему:

«Страхові об’єднання»

Виконала:

студентка групи МК-31

Літвінова Олена

Перевірила

Яворська Д.Д.

Львів 2011

План
Стаховіоб’єднання

Види стахових об’єднань

2.1. Ліга страхових організацій України

2.2. Авіаційне страхове бюро

2.3. Моторне (транспортне) страхове бюро

2.4. Морське страхове бюро

2.5. Ядерний страховий пул

2.6. Українське Актуарне Товариство

2.7. Українське медичне страхове бюро

Висновки

Список використанихджерел

1.
Об'єднання страховиків
Велика кількість проблем, що існують у страхуванні, не завжди може бути вирішена окремими страховиками. Для координації діяльності, захисту інтересів своїх членів і здійснення спільних програм створюються об'єднання страховиків.

Страховики можуть утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання, якщо їх утворення не суперечить законодавству України.

Об'єднання страховиків діють на підставі статутів і набувають прав юридичної особи після державної реєстрації.

На основі добровільної централізації функцій інвестиційної, фінансової та страхової діяльності створюються
концерни — об'єднання підприємств, включаючи страхове товариство. Як правило, необхідність створення концерну диктується виділенням кількох самостійних напрямів діяльності, тісно пов'язаних між собою, які потребують координації та загального керівництва.

На сучасному етапі в нових галузях народного господарства або на стику різних галузей виникають
консорціуми
Ваше мнениеCAPTCHA