Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
41 стр.
Дата
12.04.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1019223.zip — 24.47 kb
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедрастрахової та банківської справи

КУРСОВАРОБОТА

здисципліни: „Банківські операції”

натему: „Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення”

ХЕРСОН2006


1. Сутність і зміст операцій комерційнихбанків щодо залучення вкладів населення

1.1 Особливості депозитних вкладів фізичнихосіб

Більша частина ресурсів комерційного банкуформується за рахунок залучених та позичених коштів, а не власних. Можливостікомерційних банків у залученні коштів регулюються НБУ. Так, згідно з показникомплатоспроможності банку, нормативне значення якого встановлює НБУ, залученні тапозиченні кошти не повинні перевищувати розмір власного капіталу більше ніж у12 разів[4, c. 36].

Банки залучають вільні грошові коштиюридичних та фізичних осіб шляхом виконання депозитних операцій, з допомогоюяких використовують різні види банківських рахунків.

Депозит (вклад) – це грошові кошти внаціональній та іноземній валюті, передані їхнім власником або іншою особою зайого дорученням у готівковій або безготівковій формі на рахунок власника длязберігання на певних умовах. Операції, пов’язанні з залученням грошових коштівна вклади, мають назву депозитних.

Практично усі клієнтські рахунки називаютьдепозитними. Депозитним може бути будь-який відкритий клієнту у банку рахунок,на якому зберігаються його грошові кошти. За формою використання рахунків вониподіляються на: депозити (вклади) до запитання, термінові, або строковідепозити, умовні депозити.

Вклади (депозити) до запитання розміщуютьсяу банку розрахунковому або поточному рахунку клієнта. Вони використовуються дляздійснення поточних розрахунків власника рахунку з його партнерами. За вимогоюклієнта кошти з поточного рахунку у будь-який часможуть вилучатися шляхомвидачі готівки, виконання
Ваше мнениеCAPTCHA