Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
15 стр.
Дата
11.04.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1018680.zip — 9.98 kb
  • normativna-reglamentacja-fnansovo-zvtnost-v-ukran_1018680_1.html — 36.71 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

НОРМАТИВНАРЕГЛАМЕНТАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ


Фінансовазвітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовийстан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємств за звітнийперіод.

Метою фінансовоїзвітності є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого колакористувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансовоїінформації під час прийняття економічних рішень. Зазначені інформаційні потребиобумовили склад фінансової звітності. За Положенням (стандартом)бухгалтерського обліку (П(С)БО) 1, до неї відносяться: Баланс, Звіт про фінансовірезультати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки іДодаток до річної звітності.

Щоб скластифінансову звітність, керівництво підприємства формує облікову політику, тобтовибирає принципи, методи та процедури обліку в такий спосіб, щоб достовірновідобразити результати його діяльності та забезпечити порівнянність фінансовихзвітів.

Розглянемо більшдетально склад фінансової звітності та його регламентацію згідно законодавстваУкраїни.

Форма балансу(форма 1) складається з чотирьох розділів активу і п’яти пасиву. Головнимкритерієм відображення певних цінностей в активі балансу, згідно з національноюобліковою теорією, є право власності на них без будь-якого посилання наможливість одержувати економічні вигоди від використання активу у майбутньому.Воно має три форми свого прояву — право володіння, правокористування і право розпорядження. На практиці ж, при складанні балансу,згідно з Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звітупідприємства, право власності на майно реалізується не в усіх притаманних йомуформах.
Ваше мнениеCAPTCHA