Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
136 стр.
Дата
01.04.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1014584.zip — 67.29 kb
  • organzacja-ta-metodika-oblku-aktivv-zobovjazan-kaptalu-doxodv-ta-vitrat-na-priklad-vat_1014584_1.html — 352.34 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы


--PAGE_BREAK--

Наглядова Рада
Наглядова рада є органом, який представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів акціонерів, вносить пропозиції Загальним зборам щодо стратегії розвитку Товариства, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

Наглядова рада підпорядкована Загальним зборам акціонерів, рішення яких є для неї обов’язковим.Роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради. В своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством та Статутом Товариства. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність за спричинені Товариству збитки відповідно до чинного законодавства України.

До компетенції Наглядової ради належить:

·                   Попередній розгляд всіх питань, що виносять на розгляд Загальних зборів;

·                   Заслуховування звітів про діяльність Генерального директора, визначення умови його праці(в тому числі умови оплати праці);

·                   Затвердження Положення про Генерального директора ;

·                   Вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним;

·                   Затвердження фінансово-господарських(поточних та стратегічних)планів Товариства;

·                   Прийняття рішення щодо самостійного або спільно з іншими українськими та іноземними фізичними і юридичними особами створення, реорганізації, ліквідації господарських товариств та інших підприємств (в тому числі і дочірніх) з правами юридичної особи як на території України, так і за її межами, затвердження їх статутів та/або положень;

·                   Створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв,інших відокремлених підрозділів, затвердження їх положень;

·                   Затвердження річних результатів діяльності дочірніх підприємств Товариства, його філій та представництв;

·                   Вирішення всіх інших питань, не віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.


Генеральний директор Товариства
Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Генеральний директор підзвітний Наглядовій раді та Загальним зборам та організовує виконання їх рішень.

До компетенції Генерального директора відносяться усі питання діяльності Товариства окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор обирається і звільняється з посади рішенням Наглядової ради або Загальними зборами. Строк повноваження Генерального директора визначається органом, що призначив його на посаду та/або Положенням про Генерального директора, за його наявності. У своїй роботі Генеральний директор керується чинним законодавством України та Статутом Товариства.


Ревізор
Перевірка господарської діяльності Товариства, її філій, дочірніх підприємств та представництв проводиться Ревізором, який обирається Загальними зборами з числа акціонерів Товариства.

Ревізор підзвітний Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів Товариства. У своїй
Ваше мнениеCAPTCHA