Категория
Безопасность жизнедеятельности
Тип
реферат
Страницы
58 стр.
Дата
01.04.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1014300.zip — 35.85 kb
  • osnovi-santar-ggni-derzhavnij-nagljad-u-zakladax-gotelno-restorannogo-gospodarstva_1014300_1.html — 146.45 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Зміст

1. Основи санітарії і гігієни,державний нагляд у закладах готельно-ресторанного господарства

2. Санітарно-гігієнічні вимоги донавколишнього та внутрішнього середовищ закладів готельно-ресторанногогосподарства

3. Санітарно-гігієнічне забезпеченнябезпеки та якості харчування у закладах ресторанного харчування

4. Санітарно-гігієнічні вимоги дозабезпечуючих систем закладів готельно-ресторанного господарства


1.Основи санітарії і гігієни, державний нагляд у закладах готельно-ресторанногогосподарства

Державнийконтроль i нагляд за якістю та безпекою харчових продуктів i продовольчоїсировини пiд час їх виробництва, зберiгання, транспортування, реалiзацiї,використання, утилiзацiї чи знищення здiйснюють спеціально уповноважені центральніоргани виконавчої влади у галузi охорони здоров'я, захисту прав споживачiв,стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї, ветеринарної медицини, карантинурослин, їхнi органи в Автономнiй Республіці Крим, областях, районах, мiстахКиєва та Севастополя у межах їх компетенції.

Державнерегулювання якості та безпеки харчових продуктів i продовольчої сировиниздiйснюється з метою забезпечення гарантiй щодо:

— безпеки дляжиття i здоров'я людини у разi їх споживання i використання;

— їх виробництва вумовах, що вiдповiдають установленим вимогам технологiї, санiтарних норм таправил, безпеки та збереження довкiлля;

— їх виробництваiз застосуванням дозволених до використання продовольчої сировини i супутнiхматерiалiв;

— повноти iдостовiрностi iнформацiї про їх властивостi;

— їхвiдповiдностi вимогам нормативних документiв щодо якостi та безпеки;

— їх реалiзацiївiдповiдно до правил торгiвлi.
Ваше мнениеCAPTCHA