Категория
Информатика
Тип
реферат
Страницы
22 стр.
Дата
29.03.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1013001.zip — 13.52 kb
  • sistemi-obroblennja-ekonomchno-nformac_1013001_1.html — 54.96 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ЗАКУРСОМ


« СИСТЕМИОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ »

Автори:Валерій Анатолійович Лахно, Павло Петрович Палагно

Редактор   В.А. Лахно

Оригінал-макет П.П. Палагно

Підписано до друку

Формат 60х84 1/16. Папір офсетна. ГарнітураTimes.

Друк офсетний. Усл. печ. л. 2 .  

Тираж 100 экз. Видав. № 215. Замовлення № 71-16.Ціна договірна.

Видавництво Луганського національного аграрногоуніверситету

91000, м. Луганськ.

УДК519.21.(075.8).

/>Системи оброблення економічної інформації(методичні вказівки до курсового проектування студентівспеціальності 6.050100 – Економічна кібернетика) /Автор: Лахно В.А., ПалагноП.П. – Луганськ: ЛНАУ, 2005.- 40 с.

Методичні вказівки покликанідопомогти студентам в виконані курсового проекту з курсу
“Системи обробленняекономічної інформації”.

Подано навчально-методичнезабезпечення до курсового проектування, що розкривають технологічні таорганізаційні питання проектування автоматизованих економічних систем, зміст іправила оформлення документації. Наведено інструктивний матеріал для кожногоетапу курсового проектування АІС. Програмування частин автоматизованої системиздійснюється у середовищі Delphi,C++Builder, VB

.

Автор:                                                        В.А. Лахно, к.т.н., доц.

П.П. Палагно, ас.

Відповідальний завипуск:                        І.М.Кукса, к.е.н., доц.

Рецензент: Леви Л.І. д.т.н., проф. Луганськогонаціонального аграрного університету
Ваше мнениеCAPTCHA