Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
13 стр.
Дата
16.03.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1006726.zip — 8.7 kb
  • vdobrazhennja-na-raxunkax-vitrat-po-stvorennju-pdprimstva_1006726_1.html — 32.48 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Кафедра бухгалтерського обліку іаудиту РЕФЕРАТ

здисципліни: «Організація обліку»

 

ТЕМА:

Відображенняна рахунках витрат по створенню підприємства


Вступ

 

В умовах переходуУкраїни до ринкових відносин бухгалтерський облік перетворився на мову бізнесу– засіб забезпечення користувачів бухгалтерської інформації високоякісноюобліковою інформацією для прийняття необхідних економічних рішень.Бухгалтерський облік на підприємстві зможе досягти своєї мети лише за умовийого раціональної організації. Тому проблеми організації бухгалтерського облікупотребують вивчення спеціалістами вищої кваліфікації, керівниками підприємствата його функціональних підрозділів.

Розпочинаючи роботу над контрольною необхідно звернутися до ЗаконуУкраїни “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, який набравчинності з 01.01.2000. Необхідно усвідомлювати, що даний закон є основоюорганізації бухгалтерського обліку на підприємстві. Особливу увагу слідзвернути на сутність принципів бухгалтерського обліку. Принцип бухгалтерськогообліку – правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстраціїгосподарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовійзвітності. Бухгалтерський облік і фінансова звітність ґрунтуються на наступнихпринципах: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність,нарахування та відповідність доходів і витрат, превалювання сутності надформою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник,періодичність.

Під організацією бухгалтерського обліку слід розумітинауково-обґрунтовану систему умов та елементів побудови облікового процесу зметою отримання достовірної та своєчасної інформації про господарськудіяльність підприємства та здійснення контролю з раціональним використаннямйого ресурсів.
Ваше мнениеCAPTCHA