Категория
Информатика
Тип
реферат
Страницы
23 стр.
Дата
10.03.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1004230.zip — 13.32 kb
  • sistema-upravlnnja-bazoju-danix-pdsistema-bbloteka-v-seredovishh-access_1004230_1.html — 54.31 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Міністерство освіти інауки України

Вінницький національнийтехнічний університет

Інститут автоматики,електроніки та комп’ютерних систем управління

Факультет автоматики такомп’ютерних систем управління

Кафедра КСУ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗОЮДАНИХ (ПІДСИСТЕМА “БІБЛІОТЕКА”) В СЕРЕДОВИЩІ ACCESS

Пояснювальна записка

до курсового проекту здисципліни

”Бази знань та експертнісистеми”

за спеціальністю

“Системи управління іавтоматики”

Керівник курсового проекту

к.т.н., доц. Мітюшкін Ю.І.

Вінниця ВНТУ 2009


ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання курсового проекту з дисципліни

“Бази знань та експертні системи”

студенту Варіант № 19

Тема: СУБД вузу (підсистема “Бібліотека”) всередовищі Access

Вихідні дані:

— степінь універсальноговідношення не менше 12 ;

 - потужністьуніверсального відношення не менше 12 ;

 - кількість«сутностей» ER-діаграми не менше 4;

 - кількість попередніхвідношень не менше 4;

 - форма нормалізаціїпервинних відношень не менше 3;

 - кількість вихідних формне менше 5;

 - кількість реалізованих запитів не менше 5.

Структура курсового проекту:

- Титульний лист.

- Анотація.

- Вступ.

- 1 Характеристика області та об’єкта дослідження.

- 2 Розробка універсального відношення.

- 3 Розробка ER-моделі предметної області.

- 4 Проектування нормалізованих відношень.

- 5 Реалізація вихідних форм.

- 6 Розробка програмного забезпечення СУБД.

- Висновки.

- Список літератури.
Ваше мнениеCAPTCHA