Категория
Информатика
Тип
реферат
Страницы
101 стр.
Дата
06.03.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1001822.zip — 61.83 kb
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо



Текст работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документний фонд як інформаційний ресурс

Зміст

Вступ

Розділ 1. Особливостідокументного фонду як інформаційного ресурсу

1.1 Документ як основнийелемент ДФ

1.2 Інформативність — функція і властивість ДФ

1.3 Документна таінформаційна повнота ДФ

Розділ 2. Інформаційнийпотенціал ДФ Рівненської ДОБ

2.1 Кількісний і якіснийсклад ДФ

2.2 Задоволення ІПкористувачів засобами ДФ      

Висновки

Список використаноїлітератури та неопублікованих видань

Додатки



Вступ

Актуальність теми

Рівень наукового та інтелектуальногопотенціалу кожної держави визначається станом створення власної інфраструктури,становлення та розвитку соціально-орієнтованої документно-інформаційноїсистеми, інтенсивним зростанням документних потоків і масивів інформації яквітчизняного, так і зарубіжного походження. Інформаційні ресурси є продуктомінтелектуальної діяльності суспільства і розглядаються в даний час якстратегічний ресурс розвитку будь-якої країни, який за своєю значущістю неуступає іншим – фінансовим, сировинним, матеріально-технічним [5].

Перед нашою країною постає завдання –cтворення розгорнутої структурованої системи документно-інформаційних ресурсів,а відтак, розбудови інформаційного суспільства.

В широкому розумінні інформаційніресурси – це будь-яка зафіксована на традиційних чи електронних носіяхінформація, придатна для збереження і розповсюдження, зокрема:

·          опубліковані і неопубліковані документи;



Ваше мнение



CAPTCHA