Категория
Информатика
Тип
реферат
Страницы
101 стр.
Дата
06.03.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1001822.zip — 61.83 kb
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документний фонд як інформаційний ресурс

Зміст

Вступ

Розділ 1. Особливостідокументного фонду як інформаційного ресурсу

1.1 Документ як основнийелемент ДФ

1.2 Інформативність — функція і властивість ДФ

1.3 Документна таінформаційна повнота ДФ

Розділ 2. Інформаційнийпотенціал ДФ Рівненської ДОБ

2.1 Кількісний і якіснийсклад ДФ

2.2 Задоволення ІПкористувачів засобами ДФ      

Висновки

Список використаноїлітератури та неопублікованих видань

ДодаткиВступ

Актуальність теми

Рівень наукового та інтелектуальногопотенціалу кожної держави визначається станом створення власної інфраструктури,становлення та розвитку соціально-орієнтованої документно-інформаційноїсистеми, інтенсивним зростанням документних потоків і масивів інформації яквітчизняного, так і зарубіжного походження. Інформаційні ресурси є продуктомінтелектуальної діяльності суспільства і розглядаються в даний час якстратегічний ресурс розвитку будь-якої країни, який за своєю значущістю неуступає іншим – фінансовим, сировинним, матеріально-технічним [5].

Перед нашою країною постає завдання –cтворення розгорнутої структурованої системи документно-інформаційних ресурсів,а відтак, розбудови інформаційного суспільства.

В широкому розумінні інформаційніресурси – це будь-яка зафіксована на традиційних чи електронних носіяхінформація, придатна для збереження і розповсюдження, зокрема:

·          опубліковані і неопубліковані документи;
Ваше мнениеCAPTCHA