Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
67 стр.
Дата
01.03.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1000002.zip — 37.93 kb
  • oblk-rozraxunkv-z-uchasnikami-zasnovnikami-pdprimstva_1000002_1.html — 163.94 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Вступ

Актуальність теми. Наявністькапіталу є умовою створення та розвитку бізнесу. Підприємство, що відокремленовід інших здійснює господарську діяльність, повинно володіти капіталом.Структура і динаміка власного капіталу є найсуттєвішим показником, що визначаєфінансовий стан підприємства. Структурна перебудова промисловості, відкриттявнутрішнього вітчизняного ринку для зарубіжних товаровиробників впливають наструктуру власного капіталу підприємств різних організаційно-правових форм.Важливе місце у стратегії підприємства займають формування, використання іуправління власним капіталом. Введення в дію Господарського та Цивільногокодексів України висувають нові вимоги до порядку формування та змін статутногокапіталу товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), пов’язаніз порівнянням розміру статутного капіталу з чистими активами в кінці звітногоперіоду. Нерегламентованою залишається методика бухгалтерського облікузменшення статутного капіталу у разі невідповідності чистим активам.

Проблеми методології,теоретичного обґрунтування питань, пов’язанихз обліком і внутрішньогосподарським контролем розрахунків з учасниками(засновниками) підприємства, операцій з формування тазмін статутного капіталу розглядалися у працях вітчизняних вчених: Ф.Ф. Бутинця,М.Я. Дем’яненка,Н.Д. Прокопенка, Ф.Є. Поклонського, О.Ю. Редька,І.Й. Яремка.

Наявні теоретичні та практичнінапрацювання щодо організації обліку, аналізу і контролю операцій зі статутнимкапіталом в акціонерних товариствах, однак практично відсутні розробки щодометодики обліку розподілу майна у зв’язкуз виходом учасника та доведення розміру статутного капіталу до величини чистихактивів у ТОВ.

Незважаючи на значнийвнесок наведених вище дослідників та цінність одержаних ними результатів, не знайшливирішення проблеми уточнення місця статутного капіталу в загальній класифікаціїкапіталу, розрахунок компенсації учаснику у зв’язкуз виходом з ТОВ, елементи облікової політики і методикавнутрішньогосподарського
Ваше мнениеCAPTCHA