1-25 из 224
Дослідження деградації земельних ресурсів засобами дистанційного зондування
контрольная работа по геологии, гидрологии и геодезии
Осложнения при сборе углеводородного сырья нефтегазоконденсатных месторождений Северной бортовой зоны Прикаспийской впадины и пути их ликвидации (На примере Карачаганакского НГКМ)
диссертация по геологии, гидрологии и геодезии
Технология сбора, подготовки и хранении нефти на ЦПНГ №5 "Гремиха" ОАО "Удмуртнефть"
отчет по практике по геологии, гидрологии и геодезии
Дослідження стану річки Сіверський Донець за показниками біогенного насичення
дипломная работа по геологии, гидрологии и геодезии
Создание геодезической основы для тахеометрической съемки
курсовая работа по геологии, гидрологии и геодезии
Особливості і закономірності формування водного режиму річок
курсовая работа по геологии, гидрологии и геодезии
Розкриття і системи розробки вугільних родовищ
курсовая работа по геологии, гидрологии и геодезии
Геолого-генетична класифікація родовищ корисних копалин Австралійської платформи
реферат по геологии, гидрологии и геодезии
Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ“Запорізький
дипломная работа по геологии, гидрологии и геодезии
Особенности применения ЭЦНУ для условий высокотемпературных карбонатных Мордовоозерского месторождения
курсовая работа по геологии, гидрологии и геодезии
Побудова плану місцевості за результатами теодолітної і тахеометричної зйомок
курсовая работа по геологии, гидрологии и геодезии
Механические свойства и паспорт прочности горных пород
курсовая работа по геологии, гидрологии и геодезии
Черноземы выщелочные и лугово-черноземные почвы хозяйства "Гомзяковский" Никифоровского района Тамбовской области и пути их рационального использования
курсовая работа по геологии, гидрологии и геодезии
Характеристика грунтов. Классификация. Физико-механические свойства грунтов
контрольная работа по геологии, гидрологии и геодезии
Геологія Львівської Мульди
контрольная работа по геологии, гидрологии и геодезии
Проект геологорозвідувальних робіт (На прикладі Гоголівського родовища)
курсовая работа по геологии, гидрологии и геодезии
Выбор источника упругих колебаний для малоглубинной сейсморазведки
дипломная работа по геологии, гидрологии и геодезии
Проект розробки кар’єру в умовах Малинського каменедробильного заводу при розробці на щебінь
курсовая работа по геологии, гидрологии и геодезии
Побудова геологічного розрізу гірничого масиву
курсовая работа по геологии, гидрологии и геодезии
Технология проведения гидравлического разрыва пласта на месторождении "Снежное"
дипломная работа по геологии, гидрологии и геодезии
Побудова перспектив ліній і просторових фігур
практическая работа по геологии, гидрологии и геодезии
Класифікація і поширення найбільших печер світу
курсовая работа по геологии, гидрологии и геодезии
Стандартні системи спостережень тривимірної сейсморозвідки та їх основні характеристики
реферат по геологии, гидрологии и геодезии
Комплекс геодезичних та землевпорядних робіт при складанні еколого-економічного проекту території Гарасимівської сільської ради Тлумацького району Івано-Франківської області
дипломная работа по геологии, гидрологии и геодезии
Вибір виймально-навантажувального устаткування в умовах кар’єру
курсовая работа по геологии, гидрологии и геодезии
Работы в этом разделе можно скачать бесплатно. Все файлы проверены антивирусом.