1-25 из 1697
Труднощі перекладу засобів мовної економії з німецької на російську мову
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Поняття "дискурс" та його класифікаційні особливості
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Дослідження мовних особливостей англомовного кинодискурсу
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Поняття дискурсу в лінгвістиці, дискурсивний аналіз
реферат по иностранным языкам и языкознанию
Семантико-функціональна характеристика екзотичної лексики в романі "Роксолана"
контрольная работа по иностранным языкам и языкознанию
Інформаційні технології в процесі формування мовленнєвих умінь та навичок
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Штучні мови. Види та призначення
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Структурні модифікації епітетів у сучасній англійській мові
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Категорія стану в англійській мові при перекладі на українську мову на матеріалі текстів суспільно-політичної спрямованості
методичка по иностранным языкам и языкознанию
Особливості функціонування синтаксичної емфази у англомовному художньому тексті та способи її передачі при перекладі на українську мову
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Бінарна опозиція концептів життя та смерть у паремійному фонді
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Семантико-граматичні особливості дієслів "gehen" та "to go" в німецькій та англійській мові
дипломная работа по иностранным языкам и языкознанию
Питання відтворення національно-забарвлених лексичних одиниць на матеріалі газетно-журнальних англомовних статей
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Жаргон і мовна культура. Сучасний студентський жаргон
реферат по иностранным языкам и языкознанию
Стилістично марковані слова у "Лісовій пісні" Лесі Українки
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Вербалізація понять життя і смерті в пареміях української мови
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Функціональні особливості оказіоналізмів в американській пресі 2012-2013 років
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Грамматическая система итальянского языка XV в.
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Мовні групи сучасної англійської мови
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Аудіювання у навчанні іноземної мови на старшому етапі середньої загальноосвітньої школи
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Класифікація частин мови
реферат по иностранным языкам и языкознанию
Історія становлення та розвитку англійської мови
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Типологія анотацій
реферат по иностранным языкам и языкознанию
Переклад соціомаркової лексики англійських фільмів
дипломная работа по иностранным языкам и языкознанию
Компресія тексту на основі лінгвістичного закону його розвитку
дипломная работа по иностранным языкам и языкознанию
Работы в этом разделе можно скачать бесплатно. Все файлы проверены антивирусом.