1-25 из 1707
Субстантивація в англійській мові та її значення у творі В. Браун "Дика квітка"
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Місце термінології у сучасній українській мові
реферат по иностранным языкам и языкознанию
Лексика русских и украинских пословиц
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Вербалізація образу України
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Стилістичні особливості запозичень у публіцистичному стилі німецької мови
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Параметричні прикметники в англійській мові
дипломная работа по иностранным языкам и языкознанию
Передача модальності при перекладі англомовних художніх текстів українською мовою
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Особливості редагування коротких рекламних текстів
контрольная работа по иностранным языкам и языкознанию
Особливості перекладу англійських реалій художнього тексту (На матеріалі перекладів роману Ч. Дікенса "Домбі та син")
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Лексіка абрадаў гадавога цыклу земляробчага календара
контрольная работа по иностранным языкам и языкознанию
Мoвнi зacoби утвopeння oбpaзу жiнки-пoлiтикa в aнглoмoвнiй пpeci
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
The Problem Teaching and Learning Vocabulary
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Прагматика гумору у телесеріалі "Теорія великого вибуху"
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Морфологічні засоби словотвору в сучасній англійській мові
реферат по иностранным языкам и языкознанию
Особливості перекладу фразових дієслів
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
The speech act of gratitude in dialogic discourse
дипломная работа по иностранным языкам и языкознанию
Суржик в житті українців
статья по иностранным языкам и языкознанию
Труднощі перекладу засобів мовної економії з німецької на російську мову
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Поняття "дискурс" та його класифікаційні особливості
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Дослідження мовних особливостей англомовного кинодискурсу
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Поняття дискурсу в лінгвістиці, дискурсивний аналіз
реферат по иностранным языкам и языкознанию
Семантико-функціональна характеристика екзотичної лексики в романі "Роксолана"
контрольная работа по иностранным языкам и языкознанию
Інформаційні технології в процесі формування мовленнєвих умінь та навичок
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Штучні мови. Види та призначення
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Структурні модифікації епітетів у сучасній англійській мові
курсовая работа по иностранным языкам и языкознанию
Работы в этом разделе можно скачать бесплатно. Все файлы проверены антивирусом.